Dvokrilna protivpožarna vrata tip REI Elite Novoferm

Protivpožarna vrata otpornosti na požar 30, 60, 90 i 120 minuta prema Evropskom standardu, odnosno 60 i 120 minuta prema nacionalnom standardu.

Ugaoni štok vrata izrađen od čeličnih »Z« profila, međusobno zavarenih, sa ispunom od gips kartonskih ploča . Štok se ugrađuje suvim postupkom, u otvor zida od opeke, betona ili gips kartonskih ploča pri čemu slepi štok nije neophodan. Štok je trostran, bez praga.

Krilo vrata izrađeno od dva čelična lima, sa protivpožarnom ispunom visoke gustine. Debljina krila 67mm. Krilo i štok su u istoj ravni i vezuju se sa dve šarke koje su od sinterovanog čelika, sa integrisanim samozatvarajućim mehanizmom.

Drugo otvarajuće krilo ima ugrađenu protivpožarnu bravu, koja otvara ovo krilo pomoću poluge. Dvokrilna vrata su opremljena regulatorom zatvaranja vrata tj. uvek se prvo zatvara sekundarno krilo a potom primarno.

Šarke su štelujuće, omogućuju štelovanje krila u tri pravca, omogućavaju otvaranje vrata do 1800. Pored standardnog okova crne boje postoje i specijalne opcije okova različitih boja kao i završne obrade; Takođe u ponudi su pored standardne boje RAL 7035 i sve ostale boje prema RAL tonovima.

Protivpožarna brava sa cilindrom i tri ključa.

Kvaka je protivpožarna standardno crne boje, sa čeličnom armaturom i oblogom od PVC-a, zaobljena radi sigurnosnog rukovanja u slučaju evakuacije.

Boja RAL 7035 je standard i sve ostale boje po RAL karti su moguće.

Automat za zatvaranje vrata se preporučuje u slučaju kada je krilo vrata šire od 110 cm a više od 230 cm.

Opciono sva protivpožarna vrata mogu biti i protivdimna.

Na našem lageru u Beogradu su uvek dostupna dvokrilna vrata standardne boje RAL 7035 u dimenzijama :

160cm x 205 cm;
180cm x 205cm ;
200cm x 205cm;

Dvokrilna protivpožarna vrata Dvokrilna protivpožarna vrata
1 2 3 4 5 6
Carousel Images by WOWSlider.com v3.8