Utovarna rampa Novo Dock L 150 Novoferm

Novoferm rešenja za siguran protok robe, dokazana u praksi, tehnički razrađena, sastavljena su od komponenti koje se proizvode na jednom mestu i koje su potpuno usklađene međusobno. Sva rešenja mogu da budu prilagođena individualnim potrebama.

Mehanička utovarna konzolna rampa je laka i jednostavna za kontrolu pomoću komandne poluge.

Utovarna rampaOva rampa se montira na utovarni dok, sa čela i kliza po čeličnoj šini duž doka.

Utovarna rampa može da bude fiksirana na jednom mestu ili da kliza.

Izjednačava manje ili srednje razlike u visini između vozila i gornje ivice rampe.

Može da se koristi kao unutrašnja i kao spoljašnja konzolna rampa.

Standardne boje: RAL5010, 7016, 9005. Ostale boje uz doplatu.

Dinamički kapacitet 60kN.

Dimenzije:
dužina 1500mm, 1750mm, 2000mm;
širina 1500mm, 1750mm, 2000mm

Maksimalno dozvoljen nagib: 12,5%

1 2 3 4 5 6
Carousel Images by WOWSlider.com v3.8