Doppeldeckung Activa ravne krovne pokrivke

Ravne krovne pokrivkeOva vrsta krovne ploče ima, zbog svog hemijskog sastava, mogućnost da redukuje nivo azotnih oksida u vazduhu, koji se emituju najčešće kroz izduvne gasove automobila. Ploča se proizvodi sa dodatkom titanijum dioksida u cementu, koji se ponaša kao katalizator i apsorbuje aero zagađenje. Pod uticajem dnevnog svetla stvara se fotokatalitička reakcija koja pretvara štetne azotne okside u bezopasan nitrat. Konvertovani nitrat reaguje sa kalcijum hidroksidom iz cementa na površini ploče i zatim se spira  kišom sa krova. Proces se ponavlja neograničeno jer se katalizator, titanijum dioksid, ne troši u ovoj reakciji.

MATERIJAL: vlaknasti cement bojen u masi.

ZAVRŠNA OBRADA: aktivna površina sa sposobnošću redukcije azotnih oksida.

PROTIVPOŽARNA KLASIFIKACIJA: negoriv A2.

PRIMENA: oblaganje krovova i fasada.

POVRŠINA: glatka.

FORMAT: 320x600mm.

DEBLJINA: 4-5mm.

BOJE: jedna standardna boja.

1 2 3 4
Carousel Images by WOWSlider.com v3.8