Eternit proizvodi Srbija

eternit

ETERNIT NEMAČKA –  član Etex grupe sa sedištem u Briselu sa 13.500 zaposlenih u 40 zemalja. Grupa je specijalizovana  za proizvodnju visokokvalitetnih građevinskih materijala i sistema.

Eternit – sinonim za proizvode velike otpornosti i postojanosti izrađene od vlaknastog cementa koji se proizvode bez upotrebe AZBESTA. Eternit Nemačka sa iskustvom preko 80 godina nudi širok spektar visoko kvalitetnih fasadnih obloga, krovnih pokrivki kao i konstruktivne ploče namenjene enterijeru izrađene od vlaknastog cementa.
Takođe u svom proizvodnom programu nudi i mobiliar namenjen privatnim i javnim zelenim površinama.

WANIT-FULGURIT – Glavna uloga Wanit-Fulgurit-a je distribucija fasadnih obloga, krovnih pokrivki i ploča namenjenih enterijerima na teritoriju Istočne i Južne Evrope.

Proizvodi se uz korišćenje najnovijih tehnologija vodeći pri tom računa o izboru sirovina i mogućnostima reciklaže. Svi proizvodi su atestirani prema ISO 14025 i imaju sertifikate za materijale koji su proizvedeni i pogodni za očuvanje životne sredine.

Eternit AG Heidelberg   – Sedište kompanije i proizvodnja talasastih i ravnih krovnih pokrivki.
Im Breitspiel 20
69126 Heidelberg
Tel.: +49(0) 6224-701 0
Fax.: +49(0) 6224-701 504

Eternit AG Beckum  – proizvodnja fasadnih ploča i drvocementnih ploča, panela, krovnih panela i krovnih pokrivki.
Dyckerhoffstrasse 95-105
59269 Beckum
Tel:  +49 – (0)2525-69-0
fax:  +49 – (0)2525-69-29

Eternit AG Neuburg  –  proizvodnja krovnih pokrivki
Spreestrasse 1
86633 Neuburg
Tel:  +49 – (0)8431-520
fax:  +49 – (0)8431-5226

Wanit Fulgurit GmbH – Eternit fasade -prodaja i distribucija
Knesebeckstrasse 59-61
10719 Berlin
Tel:   +49 / (0)18 05 651 651
Fax.: + 49 / (0) 18 05 632 630ucionica-eternit
E-mail : facade(at)eternit.de
E-Mail: ausbau@eternit.de

www.eternit.de
www.wanit-fulgurit.de

1 2 3 4
Carousel Images by WOWSlider.com v3.8