Krovne pokrivke Eternit

ETERNIT Nemačka razvija, osim fasadnih obloga, različite koncepte krovnih pokrivača, na bazi različitih materijala. U ponudi su ravne krovne ploče od vlaknastog cementa malih formata, crepovi od pečene gline, betonski crepovi, talasaste krovne ploče od vlaknastog cementa, sistem “integrisanog krova”, različite vrste termoizolacionih panela za krovove.

Ističemo sledeće vrste krovnih pokrivki koje su u našoj ponudi:

Ravne krovne pokrivke Eternit

Krovne pokrivke

MATERIJAL: vlaknasti cement bojen u masi.

ZAVRŠNA OBRADA: dvoslojni akrilatni transparentni lak.

PROTIVPOŽARNA KLASIFIKACIJA : negoriv A2.

PRIMENA: oblaganje krovova i fasada preko drvene podkonstrukcije.

POVRŠINA: glatka ili hrapava.

FORMAT: različiti oblici (kvadratne, pravougaone, romboidne ploče) i dimenzije ploča uzrokuju različite slogove na krovu i fasadi.

DEBLJINA: 4-5mm.

BOJE: 12 standardnih boja za glatke i 4 standardne boje za hrapave ploče. Različite vrste ploča imaju različit raspon boja.

NAČIN FIKSIRANJA: ploče se ekserima fiksiraju na drvenu podkonstrukciju, kroz već izbušene rupe.

 

Talasaste krovne pokrivke Eternit

Krovne pokrivke

MATERIJAL: vlaknasti cement .

ZAVRŠNA OBRADA: višeslojni akrilni lak u boji , visoko otporan na UV zračenja i kisele kiše.

PROTIVPOŽARNA KLASIFIKACIJA : negoriv A2.

PRIMENA: oblaganje krovova i fasada .

POVRŠINA: glatka .

FORMAT: različiti oblici (kvadratne, pravougaone, romboidne ploče) i dimenzije ploča uzrokuju različite slogove na krovu i fasadi.

DEBLJINA: 6,5 mm.

BOJE: Različite boje u zavisnosti od tipa .

NAČIN FIKSIRANJA: ploče se ekserima fiksiraju na drvenu podkonstrukciju, kroz već izbušene rupe.

 

Eternit integral, integrisane krovne pokrivke

Krovne pokrivke

MATERIJAL: fasadna ploca od vlaknastog cementa tip TEXTURA.

ZAVRŠNA OBRADA : višeslojni akrilatni lak u boji sa komponentama filita, završni sloj
otporan na atmosferske uticaje.

PROTIVPOŽARNA KLASIFIKACIJA : negoriv A2.

PRIMENA: Vlaknasto cemntna ploča TEXTURA koja se koristi za ventilisane fasade i balokonske ploče u ovom slučaju se koristi i za oblaganje krovova formirajući jedinstven izgled čitavog objekta.

FORMAT: dimenzije ploča 3100/1250mm, 2500/1250mm, 3100/1500mm.

DEBLJINA: 8 mm i 12 mm.

BOJE: 15 standardnih boja.

1 2 3 4
Carousel Images by WOWSlider.com v3.8