Podkonstrukcije za ventilisane fasade Eternit

Fasadne ETERNIT ploče montiraju se na podkonstrukciju u sistemu ventilisanih fasada.

Uobičajena podkonstrukcija koja se koristi je aluminijumska, sa T i L profilima, koji su sa konstrukcijom objekta vezani preko čeličnih L profila. Osim aluminijumske, moguće je upotrebiti drvenu podkonstrukciju, mada se ona češće koristi u enterijeru.

OSNOVNA PODKONSTRUKCIJA se koristi za vidljivo kačenje Eternit ploča pomoću nitni u boji ploče; takođe ovaj tip podkonstrukcije koristi se i za nevidljivo kačenje lepljenjem sertifikovani SIKA TACK sistem – fasadne ploče debljine 8mm se pomoću specijalnih lepkova pričvršćuju za primarnu podkonstrukciju. Lepljenje ploča na ovaj način sertifikovano je za visinu fasade do 22m .

Podkonstrukcija je aluminijumska, a debljina ploča za ovaj sistem kačenja je uobičajeno 8mm.

Ova podkonstrukcija dalje služi kao primarna podkonstrukcija za druge, složenije načine oblaganja u sistemima ventilisanih fasada ETERNIT ili TONALITY fasadnim pločama:

  • nevidljivo kačenje Eternit fasadnih ploča pomoću TERGO ankera, koji se ubacuju u fasadnu ploču debljine 12mm sa zadnje strane, ne vide se sa prednje. Na TERGO ankere se postavljaju specijalni hvatači koji se vezuju za specijalizovanu sekundarnu aluminijumsku podkonstrukciju, a ova na gorepomenutu primarnu.
  • Podkonstrukciju za TONALITY ploče isporučuje ETERNIT, a ona se kači na primarnu alumimijumsku podkonstrukciju. Postoji nekoliko vrsta podkonstrukcija za TONALITY ploče a to su ADS, BAS ,CLS…

Preporučeni isporučilac podkonstrukcija za ETERNIT i TONALITY fasadne ploče je BWM, Nemačka (www.bwm.de).

Osnovna podkonstrukcija za ventilisane fasade

Podkonstrukcije za ventilisane fasade Podkonstrukcije za ventilisane fasade

Podkonstrukcije za ventilisane fasade

Nevidljivo kačenje Eternit ploča – Sistem SIKA TACK

Podkonstrukcije za ventilisane fasade

Podkonstrukcije za ventilisane fasade

Nevidljivo kačenje Eternit ploča – Sistem TERGO

Podkonstrukcije za ventilisane fasade Podkonstrukcije za ventilisane fasade Podkonstrukcije za ventilisane fasade

Podkonstrukcija za TONALITY ploče

Podkonstrukcije za ventilisane fasade Podkonstrukcije za ventilisane fasade Podkonstrukcije za ventilisane fasade
TONALITY ADS TONALITY BAS TONALITY CLS
1 2 3 4
Carousel Images by WOWSlider.com v3.8