Rolo vrata i rešetke Novoferm

Ispuna vrata su aluminijumske lamele ; eloksirane.

Rolo vrata i rešetkeSamo krilo je podesivim vezama fiksirano za valjak sa prirubnicama. Na donjoj ivici nalazi se, prema potrebi, naročito ojačani segment opremljen elastičnom cevastom zaptivkom koja se oblikuje prema neravninama na podu i time obezbeđuje potpuno zaptivanje.

Vođice su izrađene od galvanski zaštićenog čelika i mogu se fiksirati zavarivanjem ili postaviti na uobičajeni način, pomoću nosača. Snabdevene su plastičnim kliznim trakama koje prigušuju buku pri spuštanju ili podizanju vrata.

Valjak sa prirubnicama izrađen je od čelika i zaštićen. Dimenzionisan je tako da ugib ne prelazi 1/500 deo raspona. Osovina je dimenzionisana prema težini vrata. Minimalni promer valjka sa prirubnicama je 168mm što obezbeđuje efikasnost rada mehanizma za podizanje.

Robusni samopodesivi ležajevi osovine obezbeđuju pravilno uklještenje valjka i montirani su na konzolnim nosačima. Nosači i vođice su fiksirani anker-pločama koje se prethodno postavljaju prema uputstvu ili pomoću tiplova.

Elektropogon sa moto-reduktorom izvodi se kao pužni par, smešten u kućište. Nema nikakvog curenja ulja, niti je potrebno održavanje. Poseduje elektromagnetnu kočnicu, radi u svakom položaju, kompaktan je, sa sigurnosnim mehanizmom i precizno podešenim krajnjim prekidačima uključujući i granični prekidač. Stepen zaštite IP54, radni napon 400V, tri faze, komandni napon 230V. U slučaju nestanka struje mehanizam  se može okretati ručno, pomoću kurble. Ručni i motorni pogon su međusobno isključivi. Valjak za namotavanje je povezan s vratilom motora preko čeličnog vratila. Motor se uključuje putem „gore-stop-dole“ prekidača montiranog na pogodnoj površini pored vrata.

Rolo vrata i rešetkeSigurnosni prekidač kojim se aktivira podizanje/spuštanje vrata je izveden u skladu sa DIN 18358, tj. mora biti postavljen na mestu sa koga se mora nadgledati funkcionisanje vrata i po potrebi zaustaviti kretanje uklanjanjem prsta sa tastera.

Bezbednosni uređaj protiv samospuštanja – sva motorizovana vrata opremljena su bezbednosnim uređajem protiv samoodmotavanja roloa koji automatski koči rolo ukoliko mehanizam za podizanje prokliza.Mehanizam za podizanje čine zupčanici i svi ostali mehanički elementi koji se nalaze između motora i osovine. Prema određenim zakonskim odredbama, pogoni sa lancem i lančanicima moraju biti opremljeni štitnicima, bilo da se oni nalaze na mestu gde ih je moguće dosegnuti, ili su smešteni u nekom zatvorenom prostoru.

Dodatno ručno zaključavanje sa bezbednosnim kontaktom.

Ispuna Rolo vrata :

  • TH80 – aluminijumske termoizolovane lamele za unutrašnja rolo vrata, eloksirane , debljina 20 mm.
  • TH100 – aluminijumske termoizolovane lamele za rolo vrata koja mogu da se koriste i na fasadi, eloksirane.

Lamele TH 80 i TH 100 isporučuje se i u varijanti zastakljenih.
Lamele su zastakljene dvostrukim akrilnim staklom, na način kao što se termo lamela ošuplji na mestu zastakljenja u obliku pravougaonika. Maksimalno 10 lamela u jednim vratima može da bude zastakljeno, zbog stabilnosti krila.

  • V80 – lamele od čeličnog ili alumijumskog lima, bez termoizolacije. Lim može da bude pun ili perforiran.
  • RG – rolo rešetka od punih čeličnih ili aluminijumskih flahova. Čelična rešetka se isporučuje galvanizovana a aluminijumska je eloksirana.
Rolo vrata i rešetke Rolo vrata i rešetke
TH 80 lamele TH 100 lamele
Rolo vrata i rešetke Rolo vrata i rešetke
V 80 lamele RG rešetke
1 2 3 4 5 6
Carousel Images by WOWSlider.com v3.8