Potpuno ostakljena protivpožarna vrata – Stahglass REI 30, Stahglass REI 60 Novoferm

Protivpožarna jednokrilna i dvokrilna vrata samostalna ili u sastavu protivpožarne pregrade vatrootpornosti 30 ili 60 min.

Ostakljena protivpožarna vrataŠtok i ram krila proizvedeni od kutijastih profila debljine lima 1.5mm, dimenzija 50/50mm, sa duplim prostorom za ubacivanje gumenog dihtunga i termoekspandirajuće trake. Kutijasti profili su ispunjeni specijalnom smesom i imaju posebne proreze na neizloženoj strani kako bi se ograničilo prenošenje toplote sa jedne strane vrata na drugu. Specijalna konstrukcija vrata obezbeđuje da su krilo i štok u istoj liniji, bez obzira na šarku.

Termoekspandirajući dihtung po čitavom obimu vrata.

Staklo je sastavljeno iz nekoliko slojeva flot stakla i specijalnog providnog gela koji u slučaju požara postaje neprovidan i oslobađa paru. Stakla su fiksirana pomoću metalnih profila koji su zakačeni za ram krila skrivenim šrafovima.

Protivpožarna zastakljena vrata REI 30 imaju debljinu stakla 16mm.
Protivpožarna zastakljena vrata REI 60 imaju debljinu stakla 25mm.

Šarke su od sinterovanog čelika i klizaju na dva čelična kuglična ležaja, dimenzionisane su za intenzivnu upotrebu u uslovima velike težine vrata. Njihova konstrukcija omogućava podešavanje u svim pravcima pomoću specijalnih zavrtnjeva.

Okov vrata se sastoji od protivpožarne brave, cilindra, PVC crne kvake sa unutrašnjom čeličnom armaturom, automatom na svakom krilu crne boje.

Selektor zatvaranja obezbeđuje naizmenično zatvaranje jednog pa drugog krila.

Boja po RAL standardno j karti

Montaža je moguća preko slepog štoka koji je prethodno postavljen, ili pomoću ankera.

Približna tezina staklenih vrata REI 30 je 40 kg/m2.
Približna tezina staklenih vrata REI 60 je 600 kg/m2 .
Maksimalna dimenzija zastakljenih vrata bez horizontalne podele je 140/230cm

Opcija : Ova vrata pored protivpožarne mogu imati i protivdimnu funkciju.

1 2 3 4 5 6
Carousel Images by WOWSlider.com v3.8