Utovarne rampe i utovarni dokovi Novoferm

Utovarne rampe i utovarni dokovi se sastoje od sanduka, platforme sa preklopnim ili teleskopskim produžetkom, mehaničkog ili hidrauličkog sistema upravljanja platformom i produžetkom sa motorom i hidrauličnim cilindrom.

Sanduk, platforma i produžetak izrađeni su od čelika. Produžetak je smešten ispod platforme ili unutar platforme.

Upravljanje rampom vrši se preko kontrolne kutije, koja se montira 1500mm iznad kote poda, pored svetlog otvora.

Mere sigurnosti: kontrolisana brzina vraćanja u početni položaj, u slučaju nestanka struje rad se prekida.

Rampa je samopodešavajuća i kompenzuje visinsku razliku po širini vozila.

Zaštita od priklještenja prstiju. Žuto/crne upozoravajuće trake na pokretnim delovima.

Rampa se ugrađuje u prethodno pripremljeno okno, prema uputstvima proizvođača rampe.

Utovarne rampe i utovarni dokovi Utovarne rampe i utovarni dokovi Utovarne rampe i utovarni dokovi
Novo Dock L100 Novo Dock L150 Novo Dock L 300i
Utovarne rampe i utovarni dokovi Utovarne rampe i utovarni dokovi Utovarne rampe i utovarni dokovi
Novo Dock L500i Novo Dock P 1300i Novo Dock P 1500i
Utovarne rampe i utovarni dokovi Utovarne rampe i utovarni dokovi Utovarne rampe i utovarni dokovi
Novo Dock H 1300i Novo Dock H 1500i Novo Seal S 420i
1 2 3 4 5 6
Carousel Images by WOWSlider.com v3.8