Potpuno ostakljena protivpožarna vrata Novoferm

Pored delimično ostakljenih protivpožarnih vrata u ponudi su potpuno ostakljena jednokrilna i dvokrilna vrata kao i pregrade većih
ili manjih dimenzija. Ove pregrade u svom sklopu  pored vrata mogu imati i fiksna polja a sve u skladu sa zahtevima investitora i projektanata .

Ovakva potpuno ostakljena protivpožarna vrata ili pregrade mogu biti vatrootpornosti 30,60 i 120 minuta.

Ostakljena protivpožarna vrata Ostakljena protivpožarna vrata
Stahglass REI 30; REI 60 Novoferm Novoglass REI 120 Novoferm