Potpuno ostakljena protivpožarna vrata Novoglass REI 120 Novoferm

Protivpožarna jednokrilna i dvokrilna vrata samostalna ili u sastavu protivpožarne pregrade vatrootpornosti 120 min.

Okvir od galvanizovanog »Z« čeličnog profila debljine 1.5mm, sa prostorom za ispunjavanje izolacionim materijalom (pur-pena i sl.), koji se učvršćuje čeličnim ankerima ili limovima za zidove.

Krilo elektrolučno zavarena kutija po obodu od čeličnog lima sa izolacionim paketom visoke gustine.

U zoni brave zaštita sastavljena od dva sloja materijala na bazi kalcijum sulfita. Presek punog dela krila je minimalno 65/85mm.

Ostakljena protivpožarna vrataStaklo je sastavljeno iz nekoliko slojeva flot stakla, spojeno međusobno gelom na bazi silikata, koji je inače providan a u dodiru sa vatrom postaje neprovidan i emituje paru. Staklo je fiksirano lajsnama, šrafovi nisu vidljivi.

Šarke su od sinterovanog čelika, postavljene na dva kuglična ležaja i predviđene za svakodnevnu intenzivnu upotrebu sa velikim opterećenjem. Njihova konstrukcija omogućava podešavanje u svim pravcima pomoću specijalnih zavrtnjeva, koji su pokriveni plastičnim poklopcima. Samozatvarajući mehanizam u sklopu šarke.

Selektor zatvaranja  obezbeđuje naizmenično zatvaranje jednog pa drugog krila.

Kvaka je protivpožarna standardno crne boje, sa čeličnom armaturom i oblogom od PVC-a, zaobljena radi sigurnosnog rukovanja u slučaju evakuacije

Termoekspandirajući set za zaptivanje ugrađen u profil vrata.

Automat za zatvaranje na svakom krilu .

Dugački šild za kvaku i cilindar, zbog bolje veze sa krilom i iz sigurnosnih razloga.

Termoekspandirajuća traka po obodu štoka i sa donje strane krila.

Staklo REI 120 d=52mm

Opcija : Ova vrata pored protivpožarne mogu imati i protivdimnu funkciju.

1 2 3 4 5 6
Carousel Images by WOWSlider.com v3.8